Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 05 2015

March 29 2015

March 22 2015

March 08 2015

March 01 2015

February 14 2015

carcosa

"Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej."

Marta Kostrzyńska

February 08 2015

February 01 2015

January 25 2015

January 18 2015

January 15 2015

carcosa

"Zabijamy wszystkie gąsienice, a potem narzekamy, że nie ma motyli."

~ John Marsden "W pułapce nocy"

Reposted bysoeasy soeasy
carcosa
2477 e771 500
Reposted fromjustthinkaboutit justthinkaboutit
carcosa
– Niesamowity z ciebie facet. Dużo czasu spędzasz samotnie, prawda? – Owszem. – Co się złego zdarzyło? – Byłem już chory na długo przedtem, nim mnie poznałaś. – A teraz też jesteś? – Nie. – No to co się stało? – Nie lubię ludzi. – Myślisz, że to jest w porządku? – Pewnie nie. – A zaprosisz mnie któregoś wieczoru do kina? – Może.
— Karol Bukowski
Reposted from1515515 1515515
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl