Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

carcosa
Mijają sekundy, minuty, godziny, dni i lata, a moją ulubioną książką wciąż pozostaję człowiek.

January 09 2015

carcosa

January 04 2015

December 28 2014

December 25 2014

carcosa
0657 0e0c
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasatyra satyra
carcosa
6562 ac5c

I’m the ghost at the back of your head.

Reposted fromvisenyaqueen visenyaqueen viacoldwater coldwater
carcosa
I mogłabym w dziesięciu tysiącach pięknych słów opisać co czuję w stosunku do Ciebie, lecz na tym polega przewrotność życia że nie sprawi to, że poczujesz to samo.
— Milena Szczepanik
Reposted frommhsa mhsa viaskins skins
carcosa
4009 9ae0
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamaardhund maardhund

December 24 2014

carcosa
1175 2d06
carcosa
2125 eebb
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamirosia mirosia
carcosa
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
carcosa
Nie można się wyrzec palenia gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted fromvesania vesania viamirosia mirosia
1677 f6c9
Reposted fromsavior-strings savior-strings viamahsheed mahsheed

December 22 2014

carcosa
"Negatywne" emocje, uczucia zawsze bardziej przykuwały moją atencję. Wolałem zło od dobra, kłamstwo od prawdy, śmierć od życia. Nawet takie błahostki jak wygrana nocy z dniem czy czarnego koloru ponad każdym innym. Strach był, jest i będzie interesujący, dlaczego ludzie zabijają, dlaczego z bólu zagryzamy wargi, dlaczego z tęsknoty opuszczamy ręce w bezsilności. Czemu wybieramy źle, czemu nie doceniamy empatii, troski, zaufania. Jak to jest, że na przestrzeni lat, dekad, wieków popełniamy kardynalne błędy, kopiemy sobie groby i jesteśmy kretynami? Wciąż chodzę wieczorami na spacery, czasem zapalę papierosa i patrzę na gwiazdy. Obserwuje je, szukam odpowiedzi. Czasem je znajduje, czasem mi się to nie udaje. Jednak w czasie tego godzinnego spaceru czuję, że mam jakąś władzę nad własnym życiem. Abstrakcyjnie wierzę, że będę szczęśliwy, że mój światopogląd runie, że będę kochany tak jak kocham, że zaufanie nie będzie już tematem tabu, że przestanę się bać. A teraz boję się strasznie.

December 21 2014

December 20 2014

carcosa
And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
carcosa
Przeszłość mnie bawi
Teraźniejszość mnie martwi
Przyszłość mnie przeraża
Reposted byhamagangur hamagangur

December 19 2014

carcosa
0320 67a5
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
8178 3066
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl